Підготовка науково-педагогічних кадрів

Заплановано дві науково-дослідні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)                                 асистентів кафедри педіатрії, сімейної медицини та КЛД ФПО:

 

1.Колб Наталії Олександрівни на тему:

“Оптимізація лікування хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією, ускладненою хронічною серцевою недостатністю на  первинному рівні  медичної допомоги”.

Термін виконання:  01.01.2018 р. -    31.12.2022 р.

Науковий керівник: д.мед.н., завідувач кафедрою педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ «ДМА МОЗУ» -

Шейко Світлана Олександрівна

 

2. Юркової Світлани Вікторівни на тему:

«Артеріальна гіпертензія у осіб молодого віку: фактори ризику, аспекти діагностики, методи профілактики і лікування».

Термін виконання: 01.01.2018р. - 31.12.2022р.

Науковий керівник: д.мед.н., завідувач кафедрою педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ «ДМА МОЗУ» -

Шейко Світлана Олександрівна
Виконується науково-дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 


доцента кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО 

Василенка Вячеслава Анатолійовича на тему:

«Ураження серцево-судинної системи у хворих на ВІЛ-інфекцію та вплив антиретровірусної терапії на перебіг серцево-судинних захворювань»

Термін виконання: 01.01.2017р. - 01.11.2021р.


Наукові консультанти: 

Академік НАМН України, доктор мед. наук, професор 

 Дзяк Геогрій Вікторович 

Академік НАМН України, доктор мед. наук, професор  

Коваленко Володимир Миколайович 

 Comments