Наукова діяльність

Заплановано науково-дослідну роботу кафедри педіатрії, сімейної

медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО на тему:

 

«Обґрунтування комплексних підходів до клініко-лабораторної діагностики, профілактики і лікування захворювань кардіореспіраторної системи та коморбідних станів у віковому аспекті»

 

Термін виконання роботи: 01.01.2018р. - 31.12.2021р.

Шифр спеціальності: 14.01.38

 

Науковий керівник: д.мед.н., завідувач кафедрою педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ «ДМА МОЗУ» - 

Шейко Світлана Олександрівна