Менеджмент якості ISO 9001:2015

Документована процедура «Організація та проведення освітнього процесу» розроблена з метою систематизації етапів планування, управління та проведення навчального процесу, а також для підвищення ефективності використання ресурсів, необхідних для надання освітніх послуг та підвищення якості і результативності навчального процесу.

 

Дана процедура формалізує процеси організації та надання освітніх послуг згідно стандарту ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості. Вимоги».

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про вищу освіту»

- Положення про організацію освітнього процесу в академії

- Положення про навчальний відділ ДМА

- Положення про кафедру ДМА

- Положення про деканат ДМА

- Положення про навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів ДМА

- Типові навчальні плани

- Типові навчальні програми з дисциплін

- Політика та цілі в області якості ДМА
Ċ
Кафедра Педіатрії та клінічної лабораторної діагностики,
5 лист. 2018 р., 12:49
Ċ
Кафедра Педіатрії та клінічної лабораторної діагностики,
5 лист. 2018 р., 12:50
Ċ
Кафедра Педіатрії та клінічної лабораторної діагностики,
5 лист. 2018 р., 12:50
Ċ
Кафедра Педіатрії та клінічної лабораторної діагностики,
5 лист. 2018 р., 12:49
Comments