Колектив кафедри

Шейко Світлана Олександрівна

                                                                                                                                                                                                                                 

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Особливості розвитку гіпертензивного серця у гірників різних професійних груп на етапах формування та стабілізації артеріальної гіпертензії”. 

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: «Структурно-функціональний стан серця у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом: діагностика та лікування».

З  вересня 2014 року - завідувач кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики.

Автор та співавтор понад 200 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібників, 3 патентів на корисну модель, зареєстрованих в Державному реєстрі патентів України, 2 інформаційних листів, 3 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом  «Терапія», «Кардіологія» та «Загальна практика-сімейна медицина». 

Член спеціалізованої вченої ради Д17.613.02, член асоціації аритмологів та кардіологів України. Під керівництвом С.О.Шейко заплановано та виконуються кандидатські дисертації.Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна 

Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти.

З відзнакою закінчила Дніпропетровський медичний інститут у 1970 році. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль ателектаза и некоторые механизмы его развития при бронхолегочных заболеваниях у детей», а у 1990 році - докторську на тему: «Клинико-патогенетическое обоснование профилактики и терапии бронхолегочных заболеваний у детей первого года жизни». Наукова діяльність в даний час спрямована на проблеми алергології і пульмонології дитячого віку. В 1991 році отримала наукове звання професора. З 1989 по 2014 рік С.О.Мокія-Сербіна завідувала кафедрою педіатрії, з 2014 року – професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики. З 1990 по 2004 рік Світлана Олексіївна займала посаду посаду декана Криворізького факультету післядипломної освіти.

Автор та співавтор понад 250 наукових праць, в т.ч. 1 монографії, 6 учбово-методичних посібників, 8 методичних рекомендацій, 13 винаходів. Під керівництвом С.О.Мокія-Сербіної захищено 4 кандидатських дисертації.

Є дійсним членом правління Української асоціації дитячих пульмонологів, голова Криворізького відділу асоціації педіатрів.

С.О. Мокія-Сербіна нагороджена почесними грамотами МОЗ України, знаком «Отличник здравоохранения» та «Заслуженный изобретатель СССР». Високо оцінено внесок професора С.О.Мокія-Сербіної в охорону здоров’я м.Кривого Рогу. Вона нагороджена нагрудними знаками «За заслуги перед містом» ІІІ, ІІ, І ступеню, медаллю «Исповедник Лука профессор Войно-Ясенецкий» та медаллю Криворізької єпархії святих священномучеників Онуфрія і Порфирія, святителів Криворізьких.


 

Литвинова Тетяна Валеріївна 


Науковій ступінь - кандидат медичних наук
Вчене звання - доцент
Кваліфікаційна категорія - вища
з «педіатрії» та «дитячої пульмонології», спеціалізація 
«Загальна практика-сімейна медицина»

Посада – доцент
Відповідальна за
роботу з інтернами на кафедрі
Кількість публікацій -  142
Тема кандидатської дисертації
«Профілактика респіраторних захворювань у дітей, хворих на бронхіальну астму, що одержують базисну терапію».

 

Василенко Вячеслав Анатолійович


Науковий ступінь - кандидат медичних наук
Вчене звання – доцент 

Кваліфікаційна категорія – перша з «кардіології», вища за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»
Посада – доцент
Відповідальний за наукову роботу та Web-сторінку кафедри 
Кількість публікацій – 78

Тема кандидатської дисертації «Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку». 

Заплановано та виконує докторську дисертацію за темою: «Серцево-судинна патологія у ВІЛ-інфікованих»

 

Єльчанінова Тамара Іванівна Науковій ступінь - кандидат медичних наук

Вчене звання - доцент

Кваліфікаційна категорія - вища за фахом «Клінічна лабораторна діагностика»

Відповідальна за проведення циклів з «Клінічної лабораторної діагностики».

Секретар Вченої ради факультету.

Член редакційної ради науково-практичного журнала "Лабораторная диагностика" (Київ) 

Кількість наукових праць - понад 170

Тема кандадатської дисертації: «Тонка структура, адгезія та агрегація тромбоцитів».

 

Сітало Сергій Григорович 


Науковій ступінь - кандидат медичних наук
Вчене звання - доцент
Кваліфікаційна категорія - вища
за фахом «клінічної лабораторної діагностики»
Посада – асистент

Відповідальний за профсоюзну роботу
Кількість публікацій - 
233 (в тому числі 2 монографії та 2 патенти на винахід).

Тема дисертації «Наукові підходи до вдосконалення донозологічної діагностики впливу забруднення атмосферного повітря на основі імунологічного критерію шкідливості».

 


 

Шелевицька Вікторія Анатоліївна 


Асистент кафедри

Кваліфікаційна категорія – вища за спеціальністю «неонатологія»

Відповідальна за лікувальну роботу кафедри

Виконує дисертаційну роботу за темою «Діагностика і прогноз функціонуючих фетальних комунікацій у новонароджених дітей різного гестаційного віку».

Автор 25 наукових робіт

 


 

Заболотня Наталія Іванівна 


Асистент кафедри

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, дитячий ендокринолог  вищої категоріі 

Проводить науково-інформаційний пошук щодо планування кандидатської дисертаційної роботи 

Відповідальна за виконання клінічних досліджень на кафедрі.

Кількість публікацій – 16.  

Лікувальна робота- патологія ендокринних органів


 

Колб Наталія Олександрівна 


Посада – асистент
Відповідальна за технічні засоби навчання

Заплановано та виконує кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація лікування хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією, ускладненою хронічною серцевою недостатністю на  первинному рівні  медичної допомоги» 

Є автором та співавтором 19 наукових праць.

Має першу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія».

Дзюбенко Лора Миколаївна 

Старший лаборант

Освіта – вища

Володіє великими організаторськими здібностями 

Координатор матеріального оснащення кафедри, методичної роботи


Чурсіна Зоя Миколаївна 

Лаборант

Здійснює неоціненний внесок  щодо технічного компютерного оснащення методичної документації кафедриФедосенко Ольга Дмитріївна 

Лаборант


Освіта – середня спеціальна

Здійснює технічне забезпечення педагогічного процесу на кафедрі